Có những lúc
(source: internet)

Như lúc này, ước gì ngủ hoài hoài luôn cho sướng.

"Muốn lên tàu đi xa
Nhưng nhà ga đã sập"
Đành lập cập
Book vé Jet star.

Thơ Nguyễn Thiên Ngân

Hay ghê không, thơ thẩn đỉnh cao ghê không :))


1 Response
  1. Uhm thơ thẩn thật ka ka !


  • About Me

    Followers